Sluiten

Tunnels en bruggen in Antwerpen

Tijdens de bloeiperiode van Antwerpen vond een groot deel van het vervoer over het water plaats. De Schelde was al in de middeleeuwen een belangrijke waterweg, alhoewel deze toen nog niet rechtstreeks in verbinding stond met de Noordzee. Die rechtstreekse verbinding kwam er pas later. De Schelde was en is nog steeds de belangrijkste waterweg in Antwerpen. Vroeger waren er veel meer waterwegen. De zogenaamde ruien en leien in Antwerpen waren vroeger een belangrijk onderdeel van het stadsleven. Ze waren de levensader van de stad, die voorzag in water, transport en riolering. De meeste van deze waterwegen zijn inmiddels gedempt. Een deel van de ruien is ondergronds nog intact.

Een aantal waterwegen is nog steeds aanwezig in Antwerpen, zoals de Schelde. In het later aangelegde noordelijk havengebied zijn tal van dokken en kanalen aanwezig en ook de wijk Eilandje kent verschillende dokken zoals de Bonapartedok, de Kattendijkdok en de Aisadok. Het 129,5 kilometer lange Albertkanaal verbindt de Schelde met de Maas, waardoor Antwerpen via deze waterweg in verbinding staat met Belgische steden zoals Hasselt, Geel, Genk en Luik. Het Albertkanaal loopt door het noordelijke deel van de stad Antwerpen heen.

De overgang van waterverkeer naar wegverkeer heeft de infrastructuur van Antwerpen op verschillende manieren drastisch veranderd. Waterwegen werden wegen, dokken werden pleinen en er ontstond een behoefte aan bruggen en tunnels. In en rond de stad Antwerpen vind je daardoor tal van bruggen en tunnels die ervoor moeten zorgen dat het hedendaagse verkeer zich onder of over de nog bestaande waterwegen kan verplaatsen.

Sint-Annatunnel

Sint-Annatunnel

De Sint-Annatunnel is de voetgangers- en fietstunnel onder de Schelde. Het is de enige manier voor voetgangers en fietsers om jezelf binnen de stad tussen het centrum en de Linkeroever te verplaatsen. De permanente oeververbinding kwam er pas in 1931. Toen begin men met de bouw van deze 572 meter lange tunnel onder de Schelde. Twee jaar kater, in 1933, werd de Sint-Annatunnel in gebruik genomen. Antwerpenaren noemen de tunnel ook wel simpelweg de Voetgangerstunnel.

De doorgang door de Sint-Annatunnel is gratis. Er hoeft geen tol of entreegeld betaald te worden. Er zijn twee manieren om vanaf het grondniveau naar beneden te gaan. Voetgangers gaan vooral via de schitterende houten roltrappen naar beneden en weer naar boven. Voor fietsers is er een grote lift die het hoogteverschil van ruim 31 meter overbrugt.

Waaslandtunnel

Gemotoriseerd verkeer heeft binnen de stad een eigen tunnel onder de Schelde: de Waaslandtunnel. Deze tunnel ligt iets noordelijker dan voetgangerstunnel Sint-Annatunnel. De Waaslandtunnel is tegelijkertijd met de voetgangerstunnel aangelegd: tussen 1931 en 1933. De lengte van de Waaslandtunnel bedraagt ruim 2110 meter, waarvan ruim 1768 meter ondergronds ligt. Auto’s kunnen in beide richtingen rijden. Per rijrichting is er één rijbaan beschikbaar. Tot het jaar 1958 moest er tol betaald worden om door de Waaslandtunnel te rijden. Per 31 juli 1958 is de tolheffing opgeheven. In de tunnel zijn geen vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton toegestaan.

Liefkenshoektunnel

Als je Antwerpen gaat bezoeken, dan zul je niet zo snel in de Liefkenshoektunnel terechtkomen. Deze toltunnel is juist bedoeld om het verkeer om Antwerpen heen te leiden. De tunnel is onderdeel van Ringweg R2 die de rechteroever en de linkeroever van de Schelde met elkaar verbindt. Dat geschiedt dwars door de Antwerpse haven heen. De Liefkenshoektunnel zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing voor verkeer dat vanuit Nederland naar het havengebied op de linkeroever van de Schelde moet zijn. Verder zorgt de Liefkenshoektunnel voor een goede aansluiting van de A12 op de E34 richting het westelijke deel van Vlaanderen.

Kennedytunnel

De Kennedytunnel is een van de belangrijkste tunnels binnen het Belgische netwerk van snelwegen. Deze tunnel verbindt de E17 en de E34 met de Ring rond Antwerpen, de R1. De tunnel wordt gebruikt voor auto-, spoor- en fietsverkeer. De Kennedyfietstunnel, die ook toegankelijk is voor voetgangers, is een alternatief voor het geval dat de Sint-Annatunnel om wat voor reden dan ook gesloten is. De Kennedytunnel is tolvrij en ligt aan de zuidelijke kant van Antwerpen. Toeristen uit Nederland zullen daardoor niet zo snel de Kennedytunnel hoeven te gebruiken voor een bezoek aan Antwerpen zelf.

Londenbrug

Londenbrug

De Londenbrug is een van de bekendere bruggen in Antwerpen. De brug ligt in de steeds populairder worden wijk het Eilandje. De Londenbrug is een klapbrug ligt over het noordelijke hoofd van het Verbindingsdok, dat het Kattendijkdok met het Willemdok verbindt. De 21 meter lange en 12 meter brede brug gaat geregeld open om vaartuigen van en naar het Bonapartedok te laten varen. De Londenbrug is een belangrijk onderdeel van het Antwerpse havengebied. De brug is een symbool van de vriendschap tussen Antwerpen en Londen en is een populaire toeristische attractie.

Meer over vervoer in Antwerpen?

Op onze pagina vervoer in Antwerpen vind je alles over openbaar vervoer, fietsen en meer vormen van transport in Antwerpen.